mandag 13. august 2012

Stor grov og tøff!


Slette metalltuber sammen med gummi. Stor grov midt perle med grov metalltråd over og under.